بخش زبان انگلیسی

در این بخش انواع جزوه ، فایل ، پاورپوینت ، کتاب ، مقاله ، پایان نامه ، تحقیق در رابطه با آموزش و یادگیری زبان انگلیسی قرار میگیرد.

از سال 2016، 400 میلیون نفر زبان انگلیسی را به عنوان زبان اول خود صحبت کردند، و 1.1 میلیارد  به عنوان زبان ثانوی سخن گفتند. انگلیسی به احتمال زیاد سومین زبان از تعداد زبان مادری، پس از ماندارین و اسپانیایی است.  با این حال، با ترکیب سخنرانان بومی و غیر مادری، بسته به برآورد مورد استفاده، ممکن است رایجترین زبان در جهان باشد. انگلیسی توسط جوامع در هر قاره و جزایر اقیانوسی و در تمام اقیانوس های مهم صحبت می شود.

0