شیر دروازه ای gate valve

در این پاورپینت شما با اجزای  (gate valve) شیر دروازه ای آشنا خواهید شد.

gate valve  حركتی خطي دارد كه براي شروع يا قطع جريان سيال استفاده مي شود .

اين ولو تنظيم نمیشود وقابليت تنظيم دريچه اي جريان را نيز ندارد.

نامgate (كشو) ازقرارگرفتن ديسك درجريان سيال مشتق گرديده است.

به gate valve گاهي اوقات slide valve نيزگفته مي شود.اين ولوها جهت رساندن افت  فشاربه پائين ترين سطح استفاده می شوند.
اين نكته مهم است كه بدانيم قطر ورودي سيال به داخل ولو دقيقا همان قطر لاين مي باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0