کتاب راهنمای تدریس برای معلمان انگلیسی پایه هشتمprospect 2

کتاب راهنمای تدریس برای معلمان انگلیسی پایه هشتم(اول متوسطه) prospect 2

توسط این کتاب به طور کامل با نحوه تدریس هر بخش از کتاب درسی آشنا شوید.

جلسات درس خود را به درستی زمان بندی کرده و دیگر نگرانی بابت کمبود وقت یا عدم تدریس درست کتاب درسی نخواهید داشت و کاملا مطابق با برنامه آموزش و پرورش پیش میروید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0