نقشه خوانی مکانیک

نقشه خوانی مکانیک:

نقشه ها ، حاوي اندازه هايي هستند كه سازنده و توليدكننده مي تواند
به كمك آن ها قطعه را طبق نقشه و اندازه هاي مندرج در آن بسازد
و كنترل كند.
اندازه گذاري قطعات ، با توجه به روش توليد ، روش كنترل و
عملكرد قطعة كار، در مجموعه اي كه بايدبه كار گرفته شود ، با
يكديگر فرق دارند.
دراين بخش قصدداريم با نحوة اندازه گذاري و خواندن اندازه ها
از روي نقشه ها، خصوصاً اندازه گذاري قطعات صنعتي ( مشابه برخي
از نمونه هاي زير ) كه فرم هندسي خاصي دارند، آشنا شويم . لذا
اين مبحث عنوان اندازه گذارى خاص ارائه شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0