معرفی ، اصول کار ، بهره برداری، تعمیرات و عیب یابی پمپ ها

پمپ

جزوه آموزشی ۲۸۶ صفحه ای معرفی ، اصول کار ، بهره برداری، تعمیرات و عیب یابی پمپ ها

دیگر نیازی به مطالعه جزوات دیگر ندارید!

پمپ به دستگاهی اطلاق می شود که به سیالات تراکم ناپذیر انرژی می دهد وباعث می شود سیال ازیک نقطه به
نقطه دیگرمنتقل شود.
انرژی منتقل شده به سیال شامل انرژی فشاری,انرژی جنبشی وانرژی پتانسیل است که درمکانیک سیالات این انرژی
ها با هد آنها بیان می شود.

قديمي ترين دستگاههائي که از گذشته هاي دور تاکنون در جهت رفع نيازهاي انسان ها مورد استفاده قرار گرفته
پمپ ها هستند که از چندين هزار سال پيش تاکنون از انواع کوچک تا بزرگ و ساده تا پيشرفته آن ابتدا در امر
کشاورزي و انتقال آب از اعماق زمين به سطح ان و سپس با پيشرفت علم و صنعت و تکنولوژي در همه عرصه هاي
صنعتي جايگاه خود را پيدا کرده است ولذا انتخاب صحيح نصب مناسب ونگهداري مطلوب آنهامي توانددرافزايش
سوددهي وکاهش هزينه هاي واحدهاي مربوطه سهم بسزائي داردپايين بودن کارآيي پمپ هاي خريداري شده نه
تنها موجب افزايش مشکلات تعميرو نگهداري مي شود بلکه مي تواند باعث بالا رفتن مصرف انرژي افزايش مصرف
قطعات وسايرمسائل ديگر گردد.

فهرست مطالب :

تعريف پمپ وانواع انرژي
طبقه بندي پمپ ها
اصول وقوانين حاکم برجريان سيالات
اصول ديناميک حاکم برجريان سيالات
کاويتاسيون
بهترين شرايط کارآئي پمپ ها
ضربه قوچ
جريان هاي گردابي
مينيمم فلوي پمپ ها
اصول نصب پمپ ها
پمپ هاي جابجائي مثبت
پمپ هاي رفت وبرگشتي
پمپ هاي دوار
پمپ هاي جنبشي
اصول کاروطبقه بندي پمپ هاي گريزازمرکز
طبقه بندي پمپ هابراساس نوع کاربرد
نيروهاي هيدروليکي روي پروانه هاوروش هاي خنثي کردن آنها
اجزاوقطعات مهم پمپ هاي گريزازمرکز
ياتاقان هاي لغزشي
ياتاقان هاي غلتکي
پکينگ ها
مکانيکال سيل ها
روغنکاري
تعميرات پمپ هاي گريزازمرکز
تنظيمات ياتاقان هاي لغزشي
تراست برينگ ها
تولرانس ها وانطباقات دربال برينگ ها
عيب هاي روتين پمپ هاي گريزازمرکز وروش هاي عيب يابي

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0