تلرانس هندسی(GD&T)

تلرانس هندسی(GD&T)

تلرانس هندسی از سری آموزشهای مکانیک و نقشه خوانی سایت pack98.ir میباشد که با مطالعه آن میتوانید با انواع اصول و قواعد اندازه گذاری هندسی آشنا شوید و نقشه های مختلف را درک کنید.

هدف از تلرانسهاي هندسي

شناخت تلرانسهاي هندسي

تفسير هريك از تلرانسهاي هندسي

رابطه بين تلرانسهاي مختلف

 

GD&T يك زبان بين المللي

تلرانسهاي هندسي و ابعادي يك زبان بين المللي است كه براي معرفي دقيق يك قطعه بكار برده ميشود.

اين زبان شامل: علائم ؛ قوانين و تعاريفي است كه تلرانسهاي ابعاد؛ فرم؛ راستا  و موقعيت فيچرهاي يك قطعه را توضيح ميدهد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0